e-mail: kontakt@systemylokalizacyjne.pl
konsultant: 536 006 500
Urządzenie bez kosztów montażu już od 57 zł!
Zamów już dziś lokalizator Connect&GO i zamontuj go samodzielnie!

ASNET GPS e-TOLL - Najczęściej zadawane pytania


Pytania ogólne:
 
+ Czym jest e-TOLL?
Usługa e-TOLL jest od dnia 01.10.2021 jedynym sposobem rozliczania opłat za drogi płatne. Od daty jej uruchomienia zastąpiła ona dotychczasową usługę viaTOLL.
+ Jak realizowana jest usługa integracji e-TOLL?
Usługa integracji e-TOLL jest realizowana dwutorowo. Po pierwsze lokalizator GPS musi zostać zaktualizowany i odpowiednio skonfigurowany, aby trasmisja danych do e-TOLL była przekazywana z odpowiednią częstotliwością (Nie rzadziej niz co 5 sekund).
Po aktywacji usługi po stronie lokalizatora, odpowiednią konfigurację wprowadza się także po stronie serwera, wtedy następuje rejestracja lokalizatora GPS po stronie serwerów e-TOLL i zwracany jest przydzielony indywidualny identyfikator biznesowy, który jest przekazywany klientowi.
 
Następnie klient na poziomie swojego konta e-TOLL w PUESC rejestruje urządzenie ZSL w oparciu o przesłany identyfikator biznesowy. Dopiero po zarejestrowaniu usługa staje się aktywna i opłaty za przejazdy po drogach płatnych będą naliczane na konto klienta w systemie e-TOLL.
+ Czy ASNET GPS posiada akredytację urzędu dla usługi e-TOLL?
Dla uzyskania oficjalnej akredytacji Krajowej Administracji Skarbowej firma ASNET musiała przeprowadzić restrykcyjne testy przejazdowe indywidualnie dla poszczególnych typów urządzeń znajdujących się w ofercie.
 
Akredytację KAS dla obsługi e-TOLL uzyskały nastepujące urządzenia:
Lokalizatory z rodziny S8 - Czyli SatV1, SatV2, SatV5.
Lokalizator typu FM23 - Czyli SatV3
Lokalizator typu FMB920 - Czyli Sat-T3
Lokalizator typu FMT100 - Czyli Sat-T1
 
Poniżej znajdują się linki do uzyskanych akredytacji:
+ Czy e-TOLL jest obowiązkowy?
Na dzień dzisiejszy (stan na dzień 14.10.2021) system e-TOLL po wygaszeniu systemu viaTOLL jest jedynym systemem do rozliczania przejazdów po drogach płatnych w Polsce.
 
Dotyczy on wszystkich pojazdów powyżej 3,5 tony, oraz pojazdów osobowych poruszających się z przyczepą. Każdy przejazd po drodze płatnej musi być odnotowany w systemie e-TOLL. Niezastosowanie się do nowych wymogów wiąże się z wysokimi karami nałożonymi ze strony urzędu.
 
Z systemu rozliczania e-TOLL mogą także korzystać pojazdy osobowe dla usprawienia ruchu po drogach płatnych (Brak wymogu opłaty na bramkach - przejazd dedykowaną bramką e-TOLL, opłata naliczana automatycznie), nie jest to jednak obowiązkowe w tym przypadku.
+ Czy wszystkie lokalizatory GPS obsługują e-TOLL?
Tylko lokalizatory które otrzymały akredytację z Krajowej Administracji Skarbowej mogą być wykorzystywane do obsługi integracji z usługą e-TOLL. Korzystanie z lokalizatorów GPS, które takiej akredytacji nie posiadają może wiązać się z wysokimi karami nałożonymi przez urząd.
+ Zamówiłem e-TOLL, co dalej?
W przypadku nowych montaży, usługa e-TOLL jest aktywowana bezzwłocznie po instalacji lokalizatora GPS w pojeździe. W osobnej wiadomości e-mail klient otrzymuje zestawienie lokalizatorów GPS w przypisanymi do nich identyfikatorami biznesowymi e-TOLL.
 
Po otrzymaniu identyfikatorów klient jest zobowiązany jak najszybciej po stronie swojego konta w e-TOLL  zarejestrować otrzymane identyfikatory biznesowe jako urządzenia ZSL. Dopiero po wykonaniu tej czynności usługa będzie w pełni aktywna.
 
W przypadku aktywacji usługi na już zamontowanym lokalizatorze  procedura wygląda nieco inaczej.
 
Zamówienie jest w pierwszej kolejności przekazywane do działu technicznego ASNET w celu weryfikacji możliwości aktywacji usługi. Z reguły jeżeli lokalizator był zamontowany po 2019 roku, wystarczy jego zdalna aktualizacja i konfiguracja dla usługi e-TOLL.  W takiej sytuacji wykonywane są powyższe czynności, a następnie dział techniczny ASNET rejestruje urządzenie po stronie e-TOLL w celu otrzymania identyfikatorów biznesowych które są przesyłane do klienta. Aktywacja usługi zajmuje zazwyczaj maksymalnie 48 godzin.
 
Jeżeli lokalizator jest starszy, zachodzi konieczność jego wymiany, ponieważ stare urządzenia nie obsługują e-TOLL w pełnym zakresie. Gdy taka konieczność nastąpi, biuro ASNET kontaktuje się z klientem który złożył zamówienie i ustala warunki wymiany lokalizatora. Usługa e-TOLL jest aktywowana dopiero po wymianie urządzenia.
 

 

 

 

 
Pytania dotyczące aktywnej usługi e-TOLL:
 
+ Otrzymałem identyfikatory biznesowe e-TOLL, co teraz?
Jeżeli otrzymałeś od nas identyfikatory biznesowe przydzielone do poszczególnych lokalizatorów następnym krokiem będzie rejestracja urządzeń ZSL na poziomie Twojego własnego konta e-TOLL.
 
Szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji konta, firmy oraz pojazdów w e-TOLL znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie systemu e-TOLL do której można przejść klikając >TUTAJ<
+ Jak długo trwa rejestracja pojazdu w e-TOLL?
Sama rejestracja pojazdu i uzyskanie identyfikator biznesowego trwa zazwyczaj od 15 do 30 minut od momentu wystąpienia o nadanie identyfikatora biznesowego do systemu e-TOLL.
 
Proces aktualizacji oraz uruchomienia usługi po stronie systemu ASNET może jednak potrwać maksymalnie do 48 godzin od złożenia dyspozycji dotyczącej aktywacji usługi e-TOLL.
+ Czym jest ZLS a czym OBU?
W ramach usług e-TOLL rozróżniane są dwa typy urządzeń nazywane w skrócie ZSL oraz OBU.
 
ZSL to Zewnętrzny System Lokalizacyjny - tym terminem określa się urządzenia przeznaczone do stałego montażu z reguły powiązane z dodatkową usługą niezależną dotyczącą monitoringu GPS świadczoną w ramach dedykowanego systemu lokalizacyjnego. Urządzenia typu ZSL zazwyczaj są montowane przez profesjonalny serwis poprzez podłączenie do instalacji elektrycznej pojazdu w taki sposób aby zawsze były zasilane. Niweluje to problem rozruchu urządzenia podczas rozpoczęcia trasy co w przypadku innego typu urządzeń może skutkować przekłamaniami miejsca rozpoczęcia trasy. Dla urządzeń ZSL istnieje możliwość montaż dodatkowej diody signalizującej stan komunikacji z usługą e-TOLL. Dzięki stałem podłączeniu eliminujemy czynnik ludzki który może skutkować niezarejestrowanym przejazdem jak to ma miejsce w przypadku urządzeń typu OBU.
Firma ASNET w swojej ofercie posiada tylko i wyłącznie urządzenia typu ZSL, powiązane z usługą abonamentową.
 
OBU to jednostki pokładowe (z angielskiego "On Board Unit") - tym terminem określa się urządzenia podłączane tylko na czas wykonywania przejadu dedykowane do obsługi integracji e-TOLL. Są to z reguły urządzenia podłączane np. do gniazda zapalniczki lub wpinane w złącze OBD pojazdu. Zaletą takiego urządzenia jest możliwość "wpięcia" go tylko na czas wymaganego przejazdu po drodze płatnej i wypięcia z instalacji po przejechanej trasie. Wadą takiego rozwiązania jest potencjalny problem np. z przypadkowym wypięciem urządzenia z gniazda zapalniczki, lub uszkodzenie fizyczne w przypadku gniazda OBD (Zależnie od pojazdu gniazda OBD znajdują się w różnych miejscach i czasami "wystające" urządzenie po prostu przeszkadza kierowcy). W takim wypadku dane do e-TOLL nie są przesyłane co w konsekwencji może wiązać się z karami. Pozostaje też "czynnik ludzki" i styuacja kiedy np. kierowca zapomni wpiąć i uruchomić urządzenie OBU. Kolejną wadą takiego rozwiązania jest opóźnienie w uzyskaniu namiaru - każde urządzenie potrzebuje kilku minut na uruchomienie i odpowiednio szczegółowe namierzenie lokalizacji.
Firma ASNET nie prowadzi sprzedaży urządzeń typu OBU dla obsługi integracji e-TOLL.
+ Ile mam czasu na rejestrację urządzeń ZSL w systemie e-TOLL?
Po otrzymaniu od nas identyfikatorów biznesowych należy zarejestrować pojazdy na swoim koncie w e-TOLL tak szybko jak to tylko możliwe. W przepisach nie ma jasnych wytycznych ile czasu jest na rejestrację urządzeń ZSL po stronie klienta, jednakże bez wykonania tej czynności usługa po prostu nie będzie działać prawidłowo, co będzie skutkować naliczeniem kar ze strony urzędu za nieopłacone przejazdy.
+ Ile kosztuje usługa integracji e-TOLL?
W ramach opłaty abonamentowej za integrację z usługą e-TOLL pokrywane są wszelkie koszta transmisji danych, oraz zapewnienie działania usługi o wysokim priorytecie. Ilość danych przesyłanych jest zdecydowanie większa niż ma to miejsce w przypadku standardowej usługi monitoringu dlatego też naliczana jest stała dodatkowa opłata do abonamentu podstawowego.
Integracja z usługą wymaga też dedykowanego konta klienckiego na którym znajdą się wszystkie lokalizatory klienta z usługą e-TOLL.
 
Dla obecnych klientów - szczegóły dotyczące kosztów powiązanych z integracją usługi e-TOLL uzyskacie Państwa w naszym biurze pod numerem 536 006 200, lub składając zapytanie drogą e-mail na adres biuro@asnetgps.pl.
 
Dla nowych klientów, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym pod numerem 536 006 500, lub przez wysłanie zapytania na adres kontakt@asnetgps.pl.
 
Uwaga! Opłaty wnoszone z tytułu integracji systemów ASNET GPS24 i e-TOLL nie pokrywają opłat naliczanych za przejazdy drogami płatnymi. Te koszty są rozliczane osobno, bezpośrednio z poziomu urzędowego konta usługi e-TOLL.
 
Pytania związane z funkcjonalnością systemu e-TOLL:
 
+ Czy do osbłsugi e-TOLL muszę instalować dodatkowe oprogramowanie na moim komputerze?
Nie ma konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze, wszystkie czynności związane z rozliczaniem e-TOLL wykonuje się z poziomu swojego konta na oficjalnym portalu e-TOLL PUESC, lub z poziomu aplikacji mobilnej dostarczanej przez Ministerstwo Finansów.
 
Jeżeli chodzi o funkcje obsługi e-TOLL i jego obsługę związaną z transmisją danych na serwery urzędowe i status usługi - wszystkie informacje znajdą Państwa bezpośrednio w naszym Systemie Monitoringu i Ochrony Pojazdów ASNET GPS24.
+ Czy opłata za integrację e-TOLL jest równorzędna z rozliczeniem z urzędem za e-TOLL?
Nie, opłata w ramach abonamentu za usługe integracji z systemem e-TOLL, obejmuje tylko koszty transmisji danych i kont związanych bezpośrednio z usługą przekazywania danych na serwery urzędowe e-TOLL.
 
Opłaty za przejazdy są realizowane z Państwa kont firmowych/prywatnych założonych w usłudze e-TOLL na oficjalnej stronie urzędowej etoll.gov.pl. Firma ASNET nie pośredniczy w przekazywaniu środków pieniężnych do za realizowane przejazdy po drogach płatnych.
+ Jak sprawdzić czy dane do e-TOLL są przekazywane prawidłowo?
Poprawność transmisji danych do e-TOLL można zweryfikować przy pomocy ikony statusu e-TOLL znajdującej się przy każdym z pojazdów z aktywną usługą e-TOLL w panelu pojazdów na zakładce "Mapa" w Systemie Monitoringu i Ochrony Pojazdów ASNET GPS24.
 
Kolor ikony symbolizuje odpowiednio statusy:
1. Zielony: Pojawia się tylko przy aktywnej stacyjce pojazdu - dane wysyłane prawidłowo do e-TOLL
2. Żółty: Pojawia się tylko przy aktywnej stacyjce pojazdu - dane wysyłane prawidłowo, z lekkim opóźnieniem.
3. Czerwony: Pojawia się tylko przy aktywnej stacyjce pojazdu - danie nie są wysyłane prawidłowo, należy skontaktować się z działem technicznym ASNET celem wyjaśnienia, lub w przypadku awarii lokalizatora - przełączyć się na aplikację mobilną KAS.
4. Szary: Stacyjka wyłączona, nie ma transmisji danych do e-TOLL.
5. Szary ze znakiem "-" : Oznacza, że urządzenie nie zostało zarejestrowane w e-TOLL.
6. Szary ze znakiem "?": Oznacza, że urządzenie oczekuje na rejestrację i nadanie identyfikatora biznesowego e-TOLL.
 
Legenda ikon pojawia się po najechaniu kursorem myszy na ikonę statusu. Widać tam także datę i godzinę.

 

+ Czy mogę wyłączyć i włączyć e-TOLL w dowolnym momencie?
W chwili obecnej funkcja e-TOLL jest aktywowana dla lokalizatora GPS w trybie ciągłym, oznacza to, że użytkownik nie ma możliwości zablokować transmisji danych na serwery e-TOLL w dowolnym momencie.
 
Trwają pracę nad przygotowanie rozwiązania umożliwiającego zdalne wyłączenie lub włączenie e-TOLL zależnie od potrzeby, z poziomu Systemu Monitoringu i Ochrony Pojazdów ASNET GPS24 w wersji komputerowej i mobilnej.
 
Dodatkowo opracowywana jest także funkcjonalność dla urządzeń z serii PROFESSIONAL w zakresie montażu fizycznego przełącznika w pojeździe który będzie odpowiedzialny za uruchomienie bądź wyłączenie e-TOLL.
 
Obie funkcjonalności powinny być gotowe na przestrzeni najbliższych miesięcy od czasu uruchomienia usługi e-TOLL.
+ Co z pojazdami z przyczepą?
W przypadku pojazdów z przyczepą istnieje możliwość deklaracji przejazdu z przyczepą z poziomu Państwa konta klienckiego/firmowego w e-TOLL PUESC. (Nie jest to realizowane na poziomie Systemu Monitoringu i Ochrony Pojazdów ASNET GPS24). Wystarczy odpowiednio zarejestrować pojazd - jako pojazd lekki poniżej 3,5T i w przypadku podpięcia przyczepy, zgłosić taki przejazd.
+ Co w przypadku kiedy urządzenie przestanie działać?
W sytuacji w której dane do e-TOLL nie są przesyłane prawidłowo z winy lokalizatora GPS, bezzwłocznie po zauważeniu takiego faktu należy skontaktować się z działem technicznym firmy ASNET w celu weryfikacji. Jeżeli zdalne przywrócenie poprawnej pracy lokalizatora nie będzie możliwe mamy do wyboru dwie opcje:
 
1. Kontynuacja trasy przy pomocy oficjalnej aplikacji mobilnej e-TOLL. Tutaj zdecydowanie zalecamy posiadanie aplikacji jako "zapas" na nieprzewidziane przypadki takie jak np. awaria u operatora GSM obsługującego kartę SIM w zakresie transmisji danych z lokalizatora GPS na serwery e-TOLL.
 
2. Kontynuacja trasy, a następnie bezpośrednio po jej zakończeniu zgłoszenie awarii urządzenia i deklaracja przejechanej trasy przy pomocy formularzy na koncie e-TOLL PUESC. Możesz opłacić przejazd bez przekazywania danych do systemu i kontynuować go bez działającego urządzenia GPS , po zadeklarowaniu trasy przejazdu. W Internetowym Koncie Klienta należy skorzystać z funkcji „Uzupełnij przejazd” i określić miejsce, gdzie urządzenie przestało działać oraz miejsce docelowe. Po wykonaniu tych czynności można kontynuować przejazd. Opłatę za zadeklarowany przejazd musisz uiścić z góry. Dla kont przedpłaconych wymagane jest posiadanie środków na opłacenie deklaracji przejazdu. Jeżeli nie posiadasz środków uzupełnij je przed złożeniem deklaracji.
+ Czy mogę ustawić powiadomienie o nieprawidłowym działaniu e-TOLL?
W System Monitoringu i Ochrony Pojazdów ASNET GPS24 istnieje możliwość ustawienia powiadomień o nieprawidłowym działaniu transmisji danych do e-TOLL.
 
Powiadomienia mogą być wysyłane drogą SMS lub e-mail.
 
Pytania dotyczące sposobu realizacji usługi:
 
+ Kto ponosi koszty transmisji danych do e-TOLL?
Koszty transmisji danych z Systemu Monitoringu i Ochrony Pojazdów ASNET GPS24 są w całości pokrywane w ramach abonamentu za usługę monitorowania pojazdu z aktywną integracją e-TOLL. Z tego tytułu nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty od strony ASNET.
+ Czy mogę zrezygnować z usłgi e-TOLL?
Jak w przypadku każdej usługi dodatkowej świadczonej przez pomocy funkcjonalności wirtualnej w ramach ramowej umowy na monitoring pojazdów klient ma możliwość rezygnacji z usługi. Odbywa się to drogą formalną przez przesłanie na adres biuro@asnetgps.pl informacji dotyczącej rezygnacji z usługi. Zgłoszenie musi zawierać numer lokalizatora GPS którego dotyczy sprawa, oraz nazwę usługi z której rezygnuje klient.
 
Usługa taka zostaje wyłączona z pierwszym dniem kolejnego cyklu rozliczeniowego.
+ Czy muszę deklarować przejazdy po drogach płatnych?
Usługa transmisji danych do e-TOLL działa automatycznie. Nie ma konieczeności każdorazowej deklaracji przejazdów po drogach płatnych. Tak długo jak funkcja jest włączona, lokalizator GPS sam wykryje przejazd przez bramownice wirtualne naliczające opłaty e-TOLL, a środki zostaną pobrane z konta w systemie e-TOLL.
 
Na poziomie aplikacji e-TOLL po stronie Krajowej Administracji Skarbowej istnieje możliwość aktywacji lub dezaktywacji e-TOLL dla zarejestrowanych jako ZSL urządzeń. Dotyczy to sytuacji, kiedy pojazd nie podlega opłacie, a transmisję możemy uruchomić kiedy planujemy np. przejazd z przyczepą, który podlega opłacie e-TOLL.
 
Docelowo w systemie ASNET GPS24 będzie także istnieć możilwość wyłączenia transmisji przez klienta.
+ Jak rozliczać się za płatne przejazdy e-TOLL z urzędem??
Za przejazdy e-TOLL klient rozlicza się bezpośrednio z urzędem z poziomu swojego indywidualnego konta klienta (IKK). 
 
ASNET nie pośredniczy w rozliczeniach klienta z urzędem w żaden sposób. Klient jest zobowiązany do posiadania odpowiedniej ilości środków na swoim koncie dla rozliczenia za wykonane przejazdy e-TOLL.
 
Opłacanie abonamentu za transmisję danych do e-TOLL w ASNET nie jest w żaden sposób powiązane z opłacaniem przejazdów po drogach które obejmuje e-TOLL.
+ Jakie dane lokalizacyjne są przekazywane w ramach usługi e-TOLL?
W ramach transmisji danych do e-TOLL przesyłane są następujące dane lokalizacyjne:
- Numer ID lokalizatora
- Współrzędne geograficzne
- Data i godzina
- Prędkość z GPS
- Kierunek jazdy
- Kod operatora GSM
- Ilość satelit GPS w zasięgu
+ Czy muszę składać do urzędu dodatkowe dokumenty związane z przejazdami e-TOLL?
Jeżeli chodzi o uruchomienie funkcjonalność transmisji danych do serwerów e-TOLL - wystarczy przesłać informację do biura o chęci aktywacji usługi dla konkretnych numerów lokalizatorów GPS na adres biuro@asnetgps.pl. Następnie otrzymacie Państwo informacje o kosztach związanych z uruchomieniem usługi i po ich akceptacji usługa zostanie aktywowana, a w osobnej wiadomości e-mail otrzymacie Państwo identyfikatory biznesowe nadane przez e-TOLL przypisane do poszczególnych lokalizatorów GPS.
 
Od stronych systemu e-TOLL - procedury i wymagania znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie e-toll.gov.pl lub wszelkie informacje uzyskacie Państwo na oficjalnej infolinii e-TOLL.
 
800 101 101 - numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce.
+48 22 521 10 10 - numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych oraz dla użytkowników z zagranicy – opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.
 
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, a może potrzebujesz usługi e-TOLL? Skontaktuj się z nami drogą telefoniczną pod numerem 536 006 500, lub napisz do nas na adres kontakt@asnetgps.pl