e-mail: kontakt@systemylokalizacyjne.pl
konsultant: 536 006 500
Urządzenie bez kosztów montażu już od 57 zł!
Zamów już dziś lokalizator Connect&GO i zamontuj go samodzielnie!

O systemie lokalizacyjnym GPS


 
GPS - Globalny system lokalizacyjny
 
GPS ang. Global Positioning System, NAVSTAR-GPS, globalny system nawigacyjny, system radionawigacyjny o zasięgu światowym wykorzystujący sztuczne satelity; pozwala wyznaczyć współrzędne geograficzne i wysokość n.p.m. dowolnego obiektu wyposażonego w odpowiednie urządzenie odbiorcze.
 
Lokalizator GPS, zawierający m.in. b. precyzyjny zegar oraz komputer, oblicza odległości od 3 satelitów, o znanym w każdej chwili położeniu, na podstawie pomiaru czasu dojścia charakterystycznego dla każdego satelity sygnału, a następnie znajduje punkt przecięcia się 3 sfer zatoczonych z punktów położenia satelitów promieniami równymi odpowiednim odległościom (rozwiązanie układu 3 równań dających 3-wymiarowe współrzędne położenia obiektu); odbiór sygnału z czwartego satelity zwiększa dokładność pomiaru i umożliwia wyznaczenie prędkości obiektu lub czasu.
 
Satelity (docelowo w liczbie 21 plus 3 zapasowe) są umieszczane równomiernie na wysokości ok. 20 200 km na 6 kołowych orbitach nachylonych w stosunku do równika pod kątem 55°, tak że z każdego punktu na powierzchni Ziemi można w każdej chwili obserwować co najmniej 5 satelitów. Kierowaniem, obsługą i kontrolą całego systemu zajmuje się główna stacja naziemna w Falcon (Colorado Springs, USA) wspomagana przez 4 stacje pomocnicze zlokalizowane na wyspach w pobliżu równika (Hawaje, Kwajalein, Diego Garcia i W. Wniebowstąpienia). W stacji głównej analizuje się sygnały satelitów i na tej podstawie tworzy tzw. depesze nawigacyjne, przekazywane poprzez satelity użytkownikom, zawierające skorygowane dane, poprawki do obliczeń, dokładny czas itp.
 
GPS był tworzony w USA od 1973 początkowo w celach militarnych, obecnie służy również użytkownikom cywilnym. W systemie stosuje się 2 kody - precyzyjny (P), zastrzeżony gł. dla wojska, dający dokładność wyznaczenia pozycji do 16 m, prędkości do 0,2 m/s, i standardowy (C/A), dający dokładność do 100 m; przy pomiarach geodezyjnych (z 2 lub więcej stacji naraz) osiąga się dokładność rzędu kilku cm. Oprócz zastosowania w nawigacji lotniczej, morskiej i lądowej, GPS stosowane są w geodezji oraz w ciągle rozwijającej się nawigacji samochodowej, a nawet w turystyce (odbiorniki GPS w wersji kieszonkowej).